Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

Blog

 1. AKTUALITA:
  VÍŤAZKOU ŽREBOVANIA Z PODUJATIA 12.05.2017 JE 
  JUDr. VIERA NOVÁKOVÁ z Banskej Bystrice. 

  VÝHROU JE BEZPLATNÁ ÚČASŤ NA PODUJATÍ PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU.
  GRATULUJEME!

  *****
 2. AKTUALITA:
  VÍŤAZKOU ŽREBOVANIA Z PODUJATIA 07.06.2017 JE 
  JUDR. JARMILA ZAHRADNÍKOVÁ z Bratislavy. 
  VÝHROU JE BEZPLATNÁ ÚČASŤ NA PODUJATÍ PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU.

  GRATULUJEME!
  *****

 3. BONUSY PRE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV:
  Výhodnejšia cena pri prihlásení 2 osôb.
  Bonusový systém vo forme zľavy (bonusové kupóny zasielané polročne).
  Žrebovanie z účastníkov na každom podujatí.
  Registrácia umožňuje účastníkom prehľad podujatí, ktorých sa zúčastnil, počet kreditných bodov a opätovné stiahnutie faktúr.

 

14.05.2018-OBCHODNÉ, OBČIANSKE, KONKURZNÉ ...
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Seminár je vhodný taktiež pre advokátov a ekonómov....