Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

O nás

Stiahnite si Prihlášku do členstva
14.05.2018-OBCHODNÉ, OBČIANSKE, KONKURZNÉ ...
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Seminár je vhodný taktiež pre advokátov a ekonómov....