Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE

  1. BONUSY PRE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV:

Výhodnejšia cena pri prihlásení 2 osôb.

Bonusový systém vo forme zľavy (bonusové kupóny zasielané polročne).

Žrebovanie z účastníkov na každom podujatí.
Registrácia umožňuje účastníkom prehľad podujatí, ktorých sa zúčastnil, počet kreditných bodov a opätovné stiahnutie faktúr.

 

 

14.05.2018-OBCHODNÉ, OBČIANSKE, KONKURZNÉ ...
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Seminár je vhodný taktiež pre advokátov a ekonómov....