Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditované podujatie správcov 14.03.2024-ONLINE-Králik,Rampášek - ONLINE

Organizátor:
AS3
Asociácia správcov a správcovských spoločností (AS3) Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 14.03.2024

Termín seminára: 14.03.2024

Začiatok seminára: o 8:30 (prezentácia od 08:00)

Miesto konania seminára:
ONLINE


Lektori:

LEKTOR: JUDr. Matúš Králik, advokát a správca
Má rozsiahle skúsenosti a znalosti v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, občianskeho a obchodného práva a to aj ako bývalý sudca
LEKTOR: MGR. MICHAL RAMPÁŠEK, advokát
Má rozsiahle skúsenosti a znalosti v oblasti trestného práva, práva duševného vlastníctva, ako aj kybernetickej bezpečnosti a elektronizácie

Cieľová skupina:
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 49 € na osobu Účastnícky poplatok 95 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
Harmonogram/Program:

PROGRAM ODBORNÉHO PODUJATIA:
8,00 - 8,30 prihlasovanie, prezentácia 
8,30 - 10,30 prednáška
10,30-12,30 prednáška
bez prestávky


ROZSAH PREDNÁŠKY

OBSAH PREDNÁŠKY:

JUDr. Matúš Králik
Oddlženie konkurzom
1. Prihlasovanie pohľadávok, popieranie pohľadávok a ich zapisovanie do zoznamu pohľadávok s ak-
centom na postavenie zabezpečeného veriteľa
2. Vstup do konania a nadobudnutie pohľadávky v kontexte zmenenej právnej úpravy

3. Nakladanie s konkurznou podstatou a konkurzná podstata v oddlžení konkurzom pri zohľadnení nepostihnuteľnej hodnoty obydlia a zabezpečovacích práv veriteľov dlžníka
4. Speňažovanie konkurznej podstaty v oddlžení konkurzom

Mgr. Michal Rampášek
1. Machinácie v konkurznom konaní
2. Trestné číny korupcie
3. Dôsledky trestných činov a ich dopad na konkurzné konanie, správcu, dlžníka a veriteľov.

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
3 bodov

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
Uvedené v časti kontakty.

Ako sa prihlásiť
Prostredníctvom online prihlášky
16.05.2024-ONLINE-Králik,Maliar - ONLINE, ...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.