Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditované podujatie správcov 16.05.2024-ONLINE-Králik,Maliar - ONLINE, prostredníctvom ZOOM, prihlásení obdržia pokyny pred konaním

Organizátor:
AS3
Asociácia správcov a správcovských spoločností (AS3) Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 16.05.2024

Termín seminára: 16.05.2024

Začiatok seminára: o 10:30 (prezentácia od 10:00)

Miesto konania seminára:
ONLINE, prostredníctvom ZOOM, prihlásení obdržia pokyny pred konaním


Lektori:

LEKTOR: JUDr. Matúš Králik, advokát a správca
Má rozsiahle skúsenosti a znalosti v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, občianskeho a obchodného práva a
to aj ako bývalý sudca
LEKTOR: JUDr. Martin Maliar, gen. riaditeľ sekcie civilného práva, MSSR
Má rozsiahle skúsenosti a znalosti v oblasti civilného a konkurzného práva

Cieľová skupina:
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 49 € na osobu Účastnícky poplatok 95 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
Harmonogram/Program:

PROGRAM ODBORNÉHO PODUJATIA:
10,30-11,00 prezentácia
11,00-13,00 prednáška JUDr. Matúš Králik
13,00-15,00 prednáška JUDr. Martin Maliar
bez prestávky

ROZSAH PREDNÁŠKY: 4 hod

OBSAH PREDNÁŠKY:

JUDr. Matúš Králik
Odporovateľné právne úkony
1. Uplatnenie odporovacieho práva a s tým spojené povinnosti správcu v jednotlivých typoch konaní
podľa ZKR
2. Odporovateľný právny úkon versus neplatný právny úkon
3. Ukrátenie veriteľa versus poškodzovanie veriteľa
4. Judikatúra k odporovateľným právnym úkonom

JUDr. Martin Maliar
Vybrané otázky týkajúce sa neukončených zmlúv dlžníka v insolvencii
1. Účinky zistenia insolvencie u zmluvnej strany na neukončené zmluvy
2. Možnosti správcu prevziať alebo odmietnuť plnenie zmluvy.

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
3 bodov

Iné:
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
Uvedené v časti kontakty.

Ako sa prihlásiť
16.05.2024-ONLINE-Králik,Maliar - ONLINE, ...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.