Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

O nás

as3 o nas

14.10.2020 bude podujatie PREZENČNE. (aktualizácia 13.10.2020 9:30 hod.)

ZMENA MIESTA KONANIA 14.10.2020: HOTEL COLOR ***,
Pri Starom mýte 1, Bratislava 3
 https://www.hotelcolor.sk/kontakt/
 


Podujatie pre správcov 14.10.2020 sa uskutoční prezenčnou formou, za dodržania bezpečnostných opatrení podľa aktuálnej situácie:

- meranie teploty pred vstupom,
- dezinfekcia a iné hygienické opatrenia,
- rúška,
- odstup a sedenie.

 

 

*******
V prípade, že nebude možné uskutočniť podujatia prezenčnou formou, budú uskutočnené ONLINE.


*******
Bližšie informácie o podujatiach sú aktualizované v časti "Vzdelávanie".
 Ďakujeme.


*****************Asociácia správcov a správcovských spoločností (AS3) združuje subjekty (fyzické aj právnické osoby), ktoré na vysokoprofesionálnej úrovni niekoľko rokov vykonávajú činnosti v nasledovných oblastiach:

Členmi AS3 sú:

Vznik AS3, resp. integrácia jednotlivých oblastí vyplynula z praxe ako aj zo vzájomné ho prepojenia činností správcov v jednotlivých oblastiach.
Insolvenční správcovia zabezpečujú svojou činnosťou zákonom ustanovený režim fungovania dlžníckych subjektov, či už v reštruktrukturalizačnom alebo v konkurznom konaní, a z ich činnosti vyplýva zo zákona priama povinnosť v súvislosti so správou (ochranou) registratúry, či už hodnoty „S“ alebo „A“. Správcovia registratúry vykonávajú správu registratúry (Dokument Management System) a jej správne vykonávanie zabezpečuje ochranu pred únikom informácií patriacich jednotlivým subjektom a teda je úzko prepojená s informačnou bezpečnosťou a ochranou osobných údajov, čo už je činnosťou správcov sietí.