Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

Kontakt

Poštová a fakturačná adresa:

AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ
Ružová dolina 17
821 08 Bratislava

IČO: 42280893
DIČ: 2023884841

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Č. účtu: 2924901318/1100
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318

Mobil:

+421 903 522 083
+421 915 757 900E-mail:
sekretariat@as3.sk
vzdelavanie@as3.sk

www.as3.sk

Kontaktujte nás s akoukoľvek požiadavkou alebo otázkou. Ďakujeme.

Mapa
14.03.2024-ONLINE-Králik,Rampášek - ONLINE...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.
16.05.2024-ONLINE-Králik,Maliar - ONLINE, ...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.