Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

Online prihláška

Seminár
1. Vyberte kategóriu semináru:
2. Vyberte seminár:
Účastníci
Účastník 1.
* Titul, Meno, Priezvisko:
* Dátum narodenia:
* Číslo správcu: S:
Pridať ďaľšieho účastníka
Fakturačné údaje
*Spoločnosť:
* Ulica, č. domu:
* Mesto:
* PSČ:
*IČO:
*DIČ:
IČ DPH:
Zápis v OR / živ.reg. / iné:
Bankové spojenie:
*Telefón:
Formát: 09xxxxxxxx
Mobil:
Formát: 09xxxxxxxx
Fax:
*E-mail:
www:
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli:

* Oboznámil som sa so zásadami ochrany osobných údajov (GDPR)
Zľavový kód
Vložte zľavový kód:
16.05.2024-ONLINE-Králik,Maliar - ONLINE, ...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.