Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 14.06.2017 - INTERNETOVÝ MARKETING - 1 kreditný bod - BA

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborný seminár.

POZVÁNKA 
na
„Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“.

Téma podujatia:

INTERNETOVÝ MARKETING - nástroj úspechu


(bližšie informácie, viď harmonogram / program podujatia)


Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 23.05.2017

Termín seminára: 14.06.2017

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:

BA - UNIVERZITNÝ TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR STU
adresa: Pionierska 15, 83102 Bratislava
zasadacia miestnosť č. 319

www.inqb.skLektori:
Mgr. Ján ŽITNIAK - uznávaný IT odborník

ODBORNÝ GARANT: AS3
Cieľová skupina:
Vhodné pre asistentov a koncipientov, príp. iných zamestnancov. Kreditné body sú pripísané správcovi. 
Cieľ: 
Absolvent sa oboznámi so všetkými správnymi atribútmi internetového marketingu, tak aby jeho webová stránka dosiahla dlhodobo prvé pozície vo vyhľadávaní v Google 
Vstupné požiadavky: 
Základné skúsenosti s HTML
Poplatky:
Účastnícky poplatok 75 € na osobu
e stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Možnosť využiť prefinancovanie cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci REPAS.
Účastnícky poplatok 145 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
e stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Možnosť využiť prefinancovanie cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci REPAS.
Harmonogram/Program:
Harmonogram:
08:30 - 09:00 prezentácia
09:00 - 12:00 prednáška 
12:00 - 12:30 občerstvenie
12:30 - 15:30 prednáška 

 

 

Čo je internetový marketing 

• On-page faktory (optimalizácia faktorov na stránke) 

• Kvalitný názov domény a pekné URL adresy 

• Najdôležitejšie metaznačky a ich vplyv 

• Nadpisy v článkoch 

• Použitie správnych kľúčových slov na stránke 

• Hypertextové odkazy 

• Štruktúra stránok 

• Dlhý chvost 

• Ako vyzerá správne optimalizovaná stránka? 

• Off-page faktory (optimalizácia faktorov mimo stránky) 

• Pagerank webstránky a vplyv na úspešnosť 

• Ako získať kvalitné spätné odkazy 

 Propagácia pomocou sociálnych sietí 

• Facebook, LinkedIn, Google Plus 

 Princíp reklamy Google Adwords 

• Ako pracuje najznámejší reklamný systém na svete 

• Vytvorenie kampane 

• Výber vhodných kľúčových slov 

• Sledovanie efektívnosti reklamy 

• Konverzia 

 Google Webmaster Tools 

• Nástroj pre webmasterov 

• Pomáha optimalizovať webové stránky 

• Hľadá chyby na stránke 

 Google Analytics 

• Profesionálny nástroj na sledovanie štatistík 

• Koľko návštev a návštevníkov sme na stránke mali 

• Ktorý obsah je najzaujímavejší na stránke 

• Správanie návštevníkov na stránke 

 
DISKUSIA - interaktívne v priebehu celého podujatia

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
1 bodov

Iné:
Obmedzený počet účastníkov (max. 10) - individuálny prístup.
Možnosť objednania stravy:
 
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom.