Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 16.06.2016 - NOVELA O ODDĹŽENÍ PLATNÁ OD 01.01.2017 A ODPOROVATEĽNOSŤ - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA Hotel Color Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborný seminár.

POZVÁNKA 
na
„Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“.

Téma podujatia:

NOVELA O ODDĹŽENÍ platná od 01.01.2017, ODPOROVATEĽNOSŤ PRÁVNYCH ÚKONOV V KONKURZE, AKTUÁLNA JUDIKATÚRA, PRAX V REŠTRUKTURALIZÁCIÁCH PO NOVELE 87/2015 Z. Z.
 

Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 16.06.2016

Termín seminára: 16.06.2016

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:
BRATISLAVA

Hotel Color
Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
www.hotelcolor.sk


Lektori:
JUDr. Jaroslav MACEK - sudca OS Žilina
Cieľová skupina:
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Seminár je vhodný taktiež pre advokátov a ekonómov.
Poplatky:
Účastnícky poplatok 90 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Účastnícky poplatok 170 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie a obed pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Harmonogram/Program:
08:30 - 09:00 prezentácia
09:00 - 12:30 prednáška
12:30 - 13:30 obed
13:30 - 17:00 prednáška

Program podujatia:
1. Novela o oddĺžení platná od 01.01.2017.
2. Odporovateľnosť právnych úkonov v konkurze.
3. Aktuálna judikatúra.
4. Prax v reštrukturalizáciách po novele 87/2015 Z. z..
5. Diskusia. 
Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
6 bodov

Iné:
AKCIE a BONUSY

Pri prihlásení dvoch osôb súčasne ZĽAVA (viď Poplatky)

Ak ste sa zúčastnili našich podujatí v minulom roku, nezabudnite si uplatniť ZĽAVOVÝ KUPÓN
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.vZa prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte na podujatí na základe zaslanej záväznej prihlášky.
16.05.2024-ONLINE-Králik,Maliar - ONLINE, ...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.