Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE - Kreditovane podujatie SKP 22.03.2017 - iOS - 1 kreditný bod - BA

Organizátor:
AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

registrovaná MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR
Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893


si Vás dovoľuje  pozvať  v rámci ďaľšieho vzdelávania správcov  na odborný seminár.

POZVÁNKA 
na
„Odborný kreditovaný seminár pre  SKP“.

Téma podujatia:

iOS operačný systém - využitie všetkých funkcií zariadení


(bližšie informácie, viď harmonogram / program podujatia)


Termín a miesto konania:
Seminár je otvorený do 22.03.2017

Termín seminára: 22.03.2017

Začiatok seminára: o 09:00 (prezentácia od 08:30)

Miesto konania seminára:

BA - UNIVERZITNÝ TECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR STU
adresa: Pionierska 15, 83102 Bratislava
zasadacia miestnosť č. 319

www.inqb.skLektori:
Mgr. Ján ŽITNIAK - rešpektovaný IT odborník

ODBORNÝ GARANT: AS3
Cieľová skupina:

Vhodné pre asistentov a koncipientov, príp. iných zamestnancov. Kreditné body sú pripísané správcovi.

Cieľ kurzu: 

Kurz určený pre používateľov mobilného telefónu alebo tabletu využívajúcich operačný systém iOS (iPhone, iPad). Školenie sa zameriava na používateľov, ktorí potrebujú pracovať s mobilným zariadením na používateľskej úrovni, ovládať bežne nainštalované aplikácie (napr. aplikácie určené na hlasovú komunikáciu, navigáciu, kalendár, pripomienky, e-mail, prácu s dokumentami, tabuľkami alebo prezentáciami), vedieť si nainštalovať/odinštalovať potrebnú aplikáciu a zálohovať obsah zariadenia (fotografie, kontakty) s PC.

Poplatky:
Účastnícky poplatok 75 € na osobu
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Možnosť využiť prefinancovanie cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci REPAS.
Účastnícky poplatok 145 € pre dve osoby spolu pri registrácií dvoch osôb súčasne
je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z., § 3, ods. 1. 
V cene je zahrnuté wifi pripojenie, občerstvenie pre účastníkov v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Možnosť využiť prefinancovanie cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v rámci REPAS.
Harmonogram/Program:
Harmonogram:
08:30 - 09:00 prezentácia
09:00 - 12:00 prednáška 
12:00 - 12:30 občerstvenie
12:30 - 14:00 prednáška 


Program podujatia:

 

Oboznámenie sa so základnou prácou s mobilným zariadením 

o práca s obrazovkou, usporiadanie ikon 

o práca s hornou (notifikácie, kalendár, pripomienky, počasie), dolnou lištou (Wi-fi, Bluetooth, režim lietadla, časovač) 

 Ukážka práce so zariadením pomocou gest 

 Práca s e-mailom 

 Využívanie užitočných aplikácii pre hlasové a textové zdieľanie informácií ako sú FaceTime, Skype, WhatsApp 

 Využívanie užitočných aplikácii na manažovanie pracovných aktivít a udalostí (kalendár, pripomienky, úlohy) 

 Využívanie užitočných aplikácii na prácu s dokumentom, tabuľkou a prezentáciou 

 Mobilný telefón ako navigácia (výber vhodnej a bezplatnej navigácie) 

 Zálohovanie, zdieľanie obsahu (fotografií) prostredníctvom iCloud 

 Inštalácia/odinštalácia aplikácii pomocou App Store 

 Vyhľadávanie, prehrávanie a ukladanie piesní alebo videa pomocou iTunes 

 Vyhľadávanie a čítanie e-bookov prostredníctvom iBooks 

 Práca s inteligentnou osobnou asistentkou Siri – používanie hlasových príkazov a inštrukcií 

 Ako vhodne zabezpečiť zariadenie pred neoprávnenou osobou 

 Aktualizácia operačného systému 

 Hľadanie strateného alebo ukradnutého zariadenia 

 

DISKUSIA - interaktívne v priebehu celého podujatia

Počet kreditných bodov pridelených MS SR:
1 bodov

Iné:
Obmedzený počet účastníkov (max. 10) - individuálny prístup.
Možnosť objednania stravy:
Možnosť objednania ubytovania:
Fakturačné údaje:
AS3, Sídlo: Ružová dolina č. 17, 821 08 Bratislava, IČO: 42280893, DIČ: (neplátca DPH),
Registrované na Ministerstve vnútra SR č. VVS/1-900/90-41896
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Č. účtu: 2924901318/1100,
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318,
vzdelavanie@as3.sk
www.as3.sk

Ako sa prihlásiť
Prihlásenie: Záväznú prihlášku so všetkými požadovanými údajmi môžete vyplniť a prihlásiť sa online.

Do tohto termínu žiadame uhradiť účastnícky poplatok na číslo účtu: 2924901318/1100, IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318, Tatra banka, a.s., Bratislava, KS: 0308, VS: IČO Vašej organizácie, ŠS: termín školenia (ddmmrrrr).

 

Poučenie:
 Prihláška na kurz/seminár/e-learning je záväzná. Odoslaním záväznej prihlášky odosielateľ súhlasí s podmienkami účasti prihlásenej osoby na podujatí.
Za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po uzávierke prihlášok na jednotlivé podujatie (tri kalendárne dni pred začiatkom podujatia) sa zaplatená cena za kurz/seminár/e-learning nevracia. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu/seminára/e-learningu je storno poplatok 60 % z ceny. Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene. Faktúru (daňový doklad) obdržíte po úhrade predfaktúry e-mailom.