Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

Poslanie

Princípy asociácie:

Pravidlá etického chovania členov združenia
Kontrola dodržiavania etického kódexu

Spracovanie informácii

16.05.2024-ONLINE-Králik,Maliar - ONLINE, ...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.