Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

VZDELÁVANIE

ROK 2014

02.07.2014 - Správa registratúry I. - TRNAVA - Trnava 
Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

01.07.2014 - Správa registratúry I. - NITRA - Nitra  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

03.07.2014 - Správa registratúry I. - TRENČÍN - Trenčín  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

04.07.2014 - Správa registratúry I. - ŽILINA - Žilina  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

07.07.2014 - Správa registratúry I. - BANSKÁ BYSTRICA - Banská Bystrica  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

08.07.2014 - Správa registratúry I. - PREŠOV - Prešov  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

09.07.2014 - Správa registratúry I. - KOŠICE - Košice  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

11.07.2014 - Správa registratúry II. - BRATISLAVA - Bratislava  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

14.07.2014 - Správa registratúry II. - TRNAVA - Trnava  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

15.07.2014 - Správa registratúry II. - NITRA - Nitra  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

16.07.2014 - Správa registratúry II. - TRENČÍN - Trenčín  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

17.07.2014 - Správa registratúry II. - ŽILINA - Žilina  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

18.07.2014 - Správa registratúry II. - BANSKÁ BYSTRICA - Banská Bystrica  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

21.07.2014 - Správa registratúry II. - PREŠOV - Prešov  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

22.07.2014 - Správa registratúry II. - KOŠICE - Košice  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

01.08.2014 - Správa registratúry III. - BRATISLAVA - Bratislava  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

23.07.2014 - Správa registratúry III. - TRNAVA - Trnava  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

24.07.2014 - Správa registratúry III. - NITRA - Nitra  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

25.07.2014 - Správa registratúry III. - TRENČÍN - Trenčín  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

28.07.2014 - Správa registratúry III. - ŽILINA - Žilina  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

29.07.2014 - Správa registratúry III. - BANSKÁ BYSTRICA - Banská Bystrica  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

30.07.2014 - Správa registratúry III. - PREŠOV - Prešov  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

31.07.2014 - Správa registratúry III. - KOŠICE - Košice  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

04..08.2014 - Ochrana osobných údajov - BRATISLAVA - Bratislava  Seminár je určený spracovateľom osobných údajov (oprávnené osoby, zamestnancom zodpovedných za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov pri ich spra  ...

05.08.2014 - Ochrana osobných údajov - TRNAVA - Trnava  Seminár je určený spracovateľom osobných údajov (oprávnené osoby, zamestnancom zodpovedných za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov pri ich spra  ...

06.08.2014 - Ochrana osobných údajov - NITRA - Nitra  Seminár je určený spracovateľom osobných údajov (oprávnené osoby, zamestnancom zodpovedných za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov pri ich spra  ...

07.08.2014 - Ochrana osobných údajov - TRENČÍN - Trenčín  Seminár je určený spracovateľom osobných údajov (oprávnené osoby, zamestnancom zodpovedných za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov pri ich spra  ...

08.08.2014 - Ochrana osobných údajov - ŽILINA - Žilina  Seminár je určený spracovateľom osobných údajov (oprávnené osoby, zamestnancom zodpovedných za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov pri ich spra  ...

11.08.2014 - Ochrana osobných údajov - BANSKÁ BYSTRICA - Banská Bystrica  Seminár je určený spracovateľom osobných údajov (oprávnené osoby, zamestnancom zodpovedných za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov pri ich spra  ...

12.08.2014 - Ochrana osobných údajov - PREŠOV - Prešov  Seminár je určený spracovateľom osobných údajov (oprávnené osoby, zamestnancom zodpovedných za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov pri ich spra  ...

13.08.2014 - Ochrana osobných údajov - KOŠICE - Košice  Seminár je určený spracovateľom osobných údajov (oprávnené osoby, zamestnancom zodpovedných za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov pri ich spra  ...

09.09.2014 - ÚČTOVNÍCTVO V KK A RK - SPRÁVA REGISTRATÚRY V KK A RK - 5 kreditných bodov - ŠAMORÍN - Šamorín  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

11.09.2014 - ÚČTOVNÍCTVO V KK A RK - SPRÁVA REGISTRATÚRY V KK A RK - 5 kreditných bodov - TRENČÍN - Trenčín  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

16.09.2014 - ÚČTOVNÍCTVO V KK A RK - SPRÁVA REGISTRATÚRY V KK A RK - 5 kreditných bodov - TRNAVA - Hrnčiarovce nad Parnou  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

18.09.2014 - ÚČTOVNÍCTVO V KK A RK - SPRÁVA REGISTRATÚRY V KK A RK - 5 kreditných bodov - BANSKÁ BYSTRICA - Banská Bystrica  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

23.09.2014 - ÚČTOVNÍCTVO V KK A RK - SPRÁVA REGISTRATÚRY V KK A RK - 5 kreditných bodov - NITRA - Nitra  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

24.09.2014 - ÚČTOVNÍCTVO V KK A RK - SPRÁVA REGISTRATÚRY V KK A RK - 5 kreditných bodov - ŽILINA - Žilina  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

25.09.2014 - ÚČTOVNÍCTVO V KK A RK - SPRÁVA REGISTRATÚRY V KK A RK - 5 kreditných bodov - PREŠOV - Prešov  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

28.09.2014 - ÚČTOVNÍCTVO V KK A RK - SPRÁVA REGISTRATÚRY V KK A RK - 5 kreditných bodov - KOŠICE - Košice  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

11.12.2014 - ČESKO-SLOVENSKÉ PODUJATIE SPRÁVCOV - PRAHA - 5 kreditných bodov - - PRAHA (ČR)  AKCIA V PRÍPADE PRIHLÁSENIA DVOCH ÚČASTNÍKOV JE CENA 100€/2 osoby, t.j. 50€/osoba.Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďal  ...

04.11.2014 - Správa registratúry I.+II. (bonus: úroveň III. grátis) - KOŠICE - Košice  SPRÁVA REGISTRATÚRY I. - Povinnosti pôvodcu registratúry:Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom,  ...

11.11.2014 - Správa registratúry I.+II. (bonus: úroveň III. grátis) - BRATISLAVA - Bratislava  SPRÁVA REGISTRATÚRY I. - Povinnosti pôvodcu registratúry:Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom,  ...

ROK 2015

28.05.2015 - VEDENIE KANCELÁRIE, SPRÁVCOVSKÝ SPIS - REŠTRUKTURALIZÁCIA V TEÓRII A PRAXI - AKT. STAV V REŠTRUKTURALIZÁCIÁCH - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA 
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

11.06.2015 - AKT. VÝVOJ V OBCHODNOM INSOLVENČNOM PRÁVE - HROZIACI ÚPADOK Z POHĽADU OBZ A ZKR - VSTUP DO K A R - REŠTRUKTURALIZÁCIA - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

01.12.2015 - KOMUNIKÁCIA S ÚPADCOM A VERITEĽMI, TYPOLÓGIA KLIENTOV - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

30.09.2015 - AKTUÁLNY VÝVOJ V OBCHODNOM A KONKURZNOM PRÁVE, REGISTER DISKVALIFIKÁCIÍ - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

22.10.2015 - OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ, SPRÁVCA, DOHĽAD A SANKCIE - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

12.11.2015 - ŽALOBY - INCIDENČNÁ, EXCINDAČNÁ, ŽALOBA NA VYMÁHANIE ZMLUVNEJ POKUTY - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

ROK 2016

16.06.2016 - NOVELA O ODDĹŽENÍ PLATNÁ OD 01.01.2017 A ODPOROVATEĽNOSŤ - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA Hotel Color Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava 
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

22.06.2016 - ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE V KK A RK - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA Hotel Color Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

08.11.2016 - AKTUÁLNE LEG. ZMENY V KONKURZOCH A REŠTRUKTURALIZÁCIÁCH - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

25.11.2016 - ROZHODNUTIA ÚS V SÚVISLOSTI S KK A RK - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

ROK 2017

01.02.2017 - AKTUÁLNE ZMENY PRÁVNYCH PREDPISOV, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK - 6 kreditných bodov - BA 
Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

15.02.2017 - CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK /správca vs. sudca/ - 6 kreditných bodov - BA  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

28.03.2017 - ZODPOVEDNOSŤ SPRÁVCOV A ŠTATUTÁROV, TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ - 6 kreditných bodov - BA  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

12.05.2017 - PRVÉ APLIKAČNÉ SKÚSENOSTI S NOVELOU ZKR V ODDĹŽENÍ FO A REŠTRUKTURALIZÁCIE, ŠIKANÓZNE A ŠPEKULATÍVNE NÁVRHY - 6 kreditných bodov - BRATISLAVA  Téma podujatia: PRVÉ APLIKAČNÉ SKÚSENOSTI S NOVELOU ZKR V OBLASTI ODDĹŽENIA FYZICKÝCH OSÔB A REŠTRUKTURALIZÁCIE, ŠIKANÓZNE NÁVRHY NA KONKURZ VS. ŠPE  ...

08.02.2017 - PREZI - 1 kreditný bod - BA  Vhodné pre asistentov a koncipientov, príp. iných zamestnancov. Kreditné body sú pripísané správcovi. Kurz je určený pre každého, kto potrebuje vytvor ...

22.03.2017 - iOS - 1 kreditný bod - BA  Vhodné pre asistentov a koncipientov, príp. iných zamestnancov. Kreditné body sú pripísané správcovi. Cieľ kurzu:  Kurz určený pre používateľov mobi  ...

26.04.2017 - EXCEL - 1 kreditný bod - BA  Vhodné pre asistentov a koncipientov, príp. iných zamestnancov. Kreditné body sú pripísané správcovi.Absolvent počas štúdia získa praktické zručnosti ...

24.05.2017 - TVORBA A SPRÁVA WWW.STRÁNOK II. - 1 kreditný bod - BA  Vhodné pre asistentov a koncipientov, príp. iných zamestnancov. Kreditné body sú pripísané správcovi.Po skončení kurzu účastník dokáže vytvoriť profes ...

14.06.2017 - INTERNETOVÝ MARKETING - 1 kreditný bod - BA  Vhodné pre asistentov a koncipientov, príp. iných zamestnancov. Kreditné body sú pripísané správcovi.  Cieľ:  Absolvent sa oboznámi so všetkými sprá  ...

10.07.2014 - Správa registratúry I. - BRATISLAVA - Bratislava  Seminár je určený zamestnancom povereným v spoločnosti vedením správy registratúry, ekonómom, účtovníkom, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, sekr  ...

07.06.2017 - KATASTRÁLNY ZÁKON V SÚVISLOSTIACH ZKR - DODATOČNÁ LIKVIDÁCIA A ZÁPIS VL. PRÁV - 6 kreditných bodov - BA  Téma podujatia: KATASTRÁLNY ZÁKON V SÚVISLOSTIACH SO ZÁKONOM O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII, DODATOČNÁ LIKVIDÁCIA A ZÁPISY VLASTNÍCKYCH PRÁV DO KAT  ...

19.04.2017 - KATASTRÁLNY ZÁKOV V SÚVISLOSTIACH ZKR - DODATOČNÁ LIKVIDÁCIA A ZÁPIS VL. PRÁV - 6 kreditných bodov - BA - BA  Seminár je určený najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a  ...

14.03.2024-ONLINE-Králik,Rampášek - ONLINE...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.
16.05.2024-ONLINE-Králik,Maliar - ONLINE, ...
správcovia konkurznej podstaty, advokáti, ekonómovia, audítori a širšia verejnosť.